Startpagina  |  Contact  |  Referenties  |  Colofon

Bedrijf

Bedrijf

Informatie bedrijven

Richtlijnen gegevensbescherming

Gebruik en verwerking gegevens

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en over uw interesse in onze diensten.

Wij hechten tijdens het complete proces grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder informeren wij u over hoe, in welke mate en waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

U kunt onze internetpagina gebruiken zonder uw persoonsgegevens te hoeven vrijgeven. Zonder uw toestemming worden via onze website geen persoonlijke gegevens verzameld.

Er worden persoonsgegevens opgenomen, wanneer u deze informatie vrijwillig ter beschikking heeft gesteld. Uw persoonsgegevens worden alleen door ons opgeslagen indien u deze persoonlijk bij het bestelproces heeft ingevoerd. De hierbij vermelde gegevens worden uitsluitend doelmatig gebruikt.

Bij de online-bestelling en de bevestiging worden het IP-adres en het tijdstip geregistreerd in het kader van het bijhouden van een protocol.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Opgeslagen klantgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de account-administratie resp. voor het afhandelen van de met u gesloten overeenkomst.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens geschiedt niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevensvergaring bij een bezoek aan onze websites

Wanneer een gebruiker een bezoek brengt aan onze internetpagina's, worden bepaalde gegevens tijdelijk door onze webservers in een protocolbestand opgeslagen en verwerkt. Om te voldoen aan de wet voor de gegevensbescherming, wordt voor het opslaan van deze gegevensrecords het bijbehorende IP-adres geanonimiseerd. De volgende gegevens worden bij elke toegang tot onze internetpagina's in een protocolbestand opgeslagen:

  • geanonimiseerd IP-adres van de opvragende computer
  • datum en tijdstip van het bezoek
  • browsertype, -versie en gebruikt besturingssysteem
  • subpagina's die de gebruiker bezoekt
  • referrer-URL: de internetpagina van waaruit de gebruiker ons bezoekt

Deze informatie wordt uitsluitend voor statistieke doeleinden geŽvalueerd en na een vastgelegde termijn gewist. Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden gekoppeld. De gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Er is geen sprake van een ander gebruik van de gegevens die tijdens het bezoek aan onze internetpagina's werden verzameld. Deze worden ook niet doorgegeven aan derden.

Toepassing van cookies

Om de hoeveelheid functies van onze internetpagina's uit te breiden en het gebruik ervan voor u comfortabeler vorm te geven, maken wij gebruik van zogenaamde cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw computer worden bewaard. Ze richten hier geen schade aan en bevatten ook geen virussen. U kunt het opslaan van cookies op uw computer verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Het kan dan echter zijn dat niet alle functies op onze internetpagina's gebruikt kunnen worden.

Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session-cookies", bijvoorbeeld bij de login. Ze worden na het einde van uw bezoek weer gewist.

Google Analytics webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt bezwaar maken tegen het toekomstig verzamelen van gegevens door Google-Analytics, door een deactiverings-add-on voor uw browser te installeren. » Download hier

Google AdWords & Conversion Tracking

Om het succes van onze Google AdWords campagnes te meten, maken wij gebruik van de Conversion Tracking functie van Google. Wanneer u via een Google-advertentie op onze website terecht komt, wordt er door Google een cookie geplaatst, die vanwege statistieke doeleinden een protocol bijhoudt van het proces.

Meer informatie over deze technologie vindt u in de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Google.

Bing Ads reclame

Wij maken ook gebruik van het online-reclameprogramma Bing Ads. Er wordt een cookie voor conversion-tracking opgeslagen, wanneer u op onze bij Microsoft (Bing/Yahoo) geplaatste advertentie klikt.

Meer informatie hierover vindt u in de richtlijnen betreffende de persoonsgegevens van Microsoft (Microsoft Datenschutzrichtlinien).

Facebook plug-in (2-klik-methode)

Wanneer u niet wilt dat Facebook via onze webpagina gegevens over u verzamelt en deze aan uw bij Facebook opgeslagen accountgegevens koppelt, activeert u dan NIET de betreffende button op de webpagina's.

Op onze website bevinden zich programma's (plug-ins) van het sociale netwerk Facebook. Deze worden uitsluitend door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) geŽxploiteerd. De plug-ins worden op onze internetpagina's door het Facebook-logo of met toevoeging "Vind ik leuk/aanbevelen" gekenmerkt. Bij een bezoek aan onze internetpagina die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geÔntegreerd. Op deze manier wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht aan Facebook doorgestuurd. Wanneer u tijdens het bezoek aan onze website bij uw persoonlijke account bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan de website aan dit account toewijzen. Door de interactie met plug-ins, bijv. door het aanklikken van de "Vind ik leuk"-button of het plaatsen van een commentaar, wordt deze betreffende informatie direct aan Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door Facebook en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in de Privacygids van Facebook..

Google Plus +1 button (2-klik-methode)

Wanneer u over een Google Plus-account beschikt en niet wilt dat Google via onze webpagina gegevens over u verzamelt en deze aan uw bij Google opgeslagen accountgegevens koppelt, activeert u dan NIET de betreffende button op de webpagina's.

Onze website gebruikt de "+1"-button van het sociale netwerk Google Plus, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt geŽxploiteerd ("Google"). De button is herkenbaar aan het teken "+1" op een witte of gekleurde achtergrond.

Wanneer u een pagina van onze website opvraagt die een dergelijke button bevat, bouwt uw browser een rechtstreekse verbinding op met de servers van Google. De inhoud van de "+1"-button wordt door Google rechtstreeks aan uw browser doorgestuurd en door deze in de website geÔntegreerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de button verzamelt.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door Google en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in het Privacybeleid van Google.

Twitter plug-in (2-klik-methode)

Wanneer u niet wilt dat Twitter via onze webpagina gegevens over u verzamelt en deze aan uw bij Twitter opgeslagen accountgegevens koppelt, activeert u dan NIET de betreffende button op de webpagina's.

Onze website gebruikt zog. social plug-ins van het sociale netwerk twitter.com ("Twitter"). Twitter wordt door Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA geŽxploiteerd.

Bij het activeren van de geÔntegreerde plug-in ontvangt Twitter informatie over uw IP-adres en over welke pagina u van onze website hebt opgeroepen. Wanneer u tegelijkertijd bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek aan uw Twitter-account toewijzen. Wanneer u op de Twitter-button klikt, worden de betreffende gegevens van uw browser rechtstreeks naar Twitter doorgestuurd en hier opgeslagen.

Meer informatie over de omvang van de gegevensverzameling en het gebruik ervan door Twitter, uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in de informatie m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens van Twitter..

Recht op informatie

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de opgeslagen persoonsgegevens die u betreffen. Dit geldt ook voor informatie over de reden voor het opslaan. U ontvangt na een schriftelijk verzoek informatie erover, welke gegevens wij over u hebben opgeslagen.

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u op elk moment openheid verschaffen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u vragen heeft en het antwoord niet vindt in deze verklaring betreffende de gegevensbescherming of wanneer u overige informatie wenst, kunt u graag met ons contact opnemen.

Contactformulier  |  Colofon